Tot hier…

 

 

Steendruk beeld op bladstil wit.

Tegen blauw, omlijst door zacht grauw licht,

tekenen krachtig donkerrode lijnen.

 

Zie haar op naakte voeten

in een knieval, kwetsbaar en dociel.

Geslacht en borsten onbeschermd.

Hals in overgave langgerekt.

 

Haar sterke hand afwerend,

geeft een mensengrens aan.

Tot hier en niet verder.